O mně

Ke studiu sociálních věd a psychoterapie mě přivedl zájem poznávat a rozumět lidskému prožívání. Během studií jsem přišla na to, že je důležité především poznat sebe sama, přijmout se taková jaká jsem a porozumět a učit se přijímat druhé.

Jsem terapeutka s praxí v individuální, rodinné a párové psychoterapii.

V oblasti odborné pomoci druhým se pohybuji 25 let. Věnovala jsem se studiu sociálních věd na Univerzitě v Liberci – obor sociální práce a speciální pedagogika a následně studiu psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Absolvované kurzy a výcviky:

 • dlouhodobý výcvik v Biosyntéze - Český institut biosyntézy
 • Komplexní krizová intervence – výcvik o.s. Remedium
 • Výcvik v mediaci – Asociace mediátorů ČR
 • Motivační rozhovory
 • Komplexní kurz práce s traumatizovaným dítětem a jeho rodinou
 • Videotrénink interakcí – základní kurz – o.s. SPIN
 • Úzkostné poruchy a sociální fóbie
 • Diagnostika rodiny - Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
 • Metody primární prevence a práce s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy
 • Práce s dětmi, které zažily domácí násilí - Centrum Acorus
 • Koučink a time-management
 • Terapeutické přístupy v Daseinsanalýze, Gestalterapii


Pracovní zkušenosti:

 • Vlastní psychoterapeutická praxe v oblasti individuální, rodinné a párové terapie, osobního rozvoje, práce s dětmi v období dospívání - adolescenci
 • Dům tří přání - rodinné a sociální poradenství, služby zaměřené na komplexní práci a provázení rodin v náročných životních situacích, práce s konfliktem v rodině, individuální terapie s dětmi i dospělými
 • Jedličkův ústav a školy – práce s lidmi s různými formami zdravotního postižení – provázení rodin i jednotlivců, poskytování krizové intervence, výuka odborných předmětů na střední odborné škole, skupinová a individuální práce s adolescenty se zdravotním znevýhodněním
 • Dětské centrum Paprsek – poradenství a provázení rodin a dětí s kombinovanými formami postižení
 • Terénní a krizová pracovnice na oddělení péče o děti a rodinu - doprovázení rodin v náročných situacích, práce s dětmi i dospělými
© Mgr. Radka Košňarová,  kresby © Ája Platinská