Co je biosyntéza?

Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, která vychází z biosyntézy. Jejím autorem je David Boadella. Biosyntetická psychoterapie obohacuje metodu o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, neurověd a epigenetiky. V roce 1988 byla Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) uznána jako první vědecká metoda v somatické psychoterapii. Její podstatou je práce s integrací a vzájemným zrcadlením životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním (kognitivním).

Stres přináší narušení souladu mezi těmito třemi životními procesy a následně obtíže s nedostatkem či přebytkem energie v různých částech organismu. Problém může zůstat uložen v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také tělesným projevům – ať už jde o svalové bloky, vegetativní obtíže či problémy s vnitřní distribucí energie (vitality). Biosyntéza znamená integraci života. Jde o postupné propojování tří základních životních procesů (pohyb, emoce a myšlení) pro životní harmonii a stabilitu.

© Mgr. Radka Košňarová,  kresby © Ája Platinská