Objednání

 • Na každou konzultaci je nutné objednat se předem telefonicky (případně SMS) nebo emailem
 • Frekvenci konzultací s vámi domluvím dle vašich individuálních potřeb a možností během úvodního setkání
 • Dohodnuté termíny považuji za oboustranně závazné
 • Obsah konzultací je důvěrný, jsem vázána mlčenlivostí, informace o klientech neposkytuji třetím stranám
 • Cena může být změněna dohodou 
 • v případě nezletilých klientů potřebuji souhlas obou rodičů (především pak u rodin, kde rodiče nežijí spolu)
 • Standardní délka konzultace je 50 min

Ceny, platba:

 • Individuální terapie 50 min / 1000,-

 • Párová, rodinná konzultace 60 min./ 1500,-

 • Párová, rodinná konzultace 90 min./ 2000,-

 • telefonická nebo e-mailová konzultace 500,-

Poskytované služby nejsou součástí systému zdravotní péče, proto nemohou být hrazeny ze zdravotního pojištění.

Platit můžete na místě, nebo převodem na účet (viz. kontakt) + do zprávy pro příjemce uvádějte prosím své jméno.

Storno, přeobjednání

Pokud se potřebujete přeobjednat nebo chcete domluvenou konzultaci zcela zrušit, je třeba to udělat písemně mailem nebo telefonicky, případně pomocí SMS nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Jinak konzultace propadá a je vám účtován storno poplatek v plné výši.

Pokud zruším  konzultaci já méně než 24 hodin před jejím konáním, další sezení máte u mě zdarma

© Mgr. Radka Košňarová,  kresby © Ája Platinská